בית חב"ד
עומר

מכירת חמץ

אסור שיהיה ליהודי חמץ בפסח. הפתרון ההלכתי הוא למכור את כל החמץ שלנו לגוי.
לכן, נניח את כל החמץ, וגם את כלי החמץ, במקום סגור. ננעל ונסמן אותו. וכמובן לא נשתמש בו.
יש למלא את הפרטים למטה
והרב יבצע עבורכם את המכירה
.

את החמץ ניתן למכור רק עד הבוקר של ערב פסח.
לכן אתר זה יהיה פעיל רק עד יום רביעי י"ד ניסן – 5/4/23 בשעה 11:00

בחמץ יהיה ניתן להשתמש שוב רק ביום רביעי כ"א ניסן 12/4/23, בשעה 20:15

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב מנחם מענדל פלמן
בית חב"ד עומר
0527703197

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני הח"מ נותן בזה כוח ורשות לרב יוסף-שמחה גינזבורג למכור לנוכרי בערב-פסח כל מיני חמץ ותערובות חמץ וחשש חמץ שלי, הן הנמצא אצלי ברשותי או הנמצא ביד אחרים, או שיש לי חלק וזכות בהם, או שהם רק פיקדון ביד אחרים, וכן אני מייפה כוחו שישכיר לנוכרי את כל המקומות שהחמץ מונח שם, ואני עושה אותו שליח למכור ולהשכיר כנ"ל הן בעצמו והן על-ידי שלוחו, וכן בידו למכור החמץ וכל האמור לעיל בכל מחיר שירצו לפי חוות-דעת. ויהיה ממכרו קיים, ותהא ידו כידי, ועשייתו כעשייתי, ופיו כפי. ועל זה באתי על החתום בחודש ניסן תשפ"א פה עומר
ובכל מקום שהוא

נבנה ע"י בונה עולם

הפרטים התקבלו
והרב יבצע עבורכם את מכירת החמץ

פסח כשר ושמח