בית חב"ד
כפר דניאל

מכירת חמץ

נאמר בתורה "ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך".
מכאן שלא רק שאין לאכול חמץ בפסח אלא גם אין להשאיר חמץ בבעלות יהודית. לשם כך, עורכים לפני פסח מכירת חמץ ללא יהודי.
נניח את כל החמץ שברשותנו, וגם את כלי החמץ, במקום סגור. ננעל ונסמן אותו וכמובן לא ניגע בהם במהלך כל החג.
יש למלא את הפרטים למטה
והרב יבצע עבורכם את המכירה
.

את החמץ ניתן למכור רק עד הבוקר של ערב פסח.
לכן אתר זה יהיה פעיל רק עד יום רביעי י"ד ניסן – 5/4/23 בשעה 11:00

בחמץ יהיה ניתן להשתמש שוב רק ביום רביעי כ"א ניסן 12/4/23, בשעה 20:15

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב משה מרינובסקי
בית חב"ד כפר דניאל
0527703190

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב משה מרינובסקי, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם:
ובכל מקום שהוא
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

נבנה ע"י בונה עולם

הפרטים התקבלו
והרב יבצע עבורכם את מכירת החמץ

פסח כשר ושמח