מכירת חמץ

אסור שיהיה ליהודי חמץ בפסח, לכן הפתרון ההלכתי הוא למכור את כל החמץ שלנו לגוי.
לכן, נניח את כל החמץ, וגם את כלי החמץ, במקום סגור. ננעל ונסמן אותו. וכמובן לא נשתמש בו.
יש למלא את הפרטים למטה
והרב יבצע עבורכם את המכירה
.

מהודר ביותר לבצע פעולת קניין בעת מכירת החמץ, לביצוע קניין

את החמץ ניתן למכור רק עד הבוקר של ערב פסח.
לכן אתר זה יהיה פעיל רק עד יום רביעי י"ד ניסן – 5/4/23 בשעה 11:00

בחמץ יהיה ניתן להשתמש שוב רק ביום רביעי כ"א ניסן 12/4/23, בשעה 20:15

בברכת פסח כשר ושמח וגאולה שלימה
הרב תמיר קסטיאל
מוסדות חב"ד הרצליה
058-770-9770

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב תמיר קסטיאל, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, בכל מקום שהוא, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם:
ובכל מקום שהוא
ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

נבנה ע"י בונה עולם

כדי להסמיך את הרב למכור את החמץ שברשותך, מהודר ביותר לבצע פעולה הנקראת "קניין"

מה זה קניין?
קניין – 'קניין' פירושו אקט משפטי שבכוחו להעביר בעלות מאדם לאדם. נניח שאתה מבקש לקנות חפץ. מהו השלב שבו עובר החפץ לרשותך; האם בעצם הסכמתו של המוכר למכרו? האם על-ידי תשלום הכסף, או בחתימה על שטר? בהלכה, הרגע שבו החפץ עובר מרשותו של אדם לזולתו – נעשה ה'קניין'

אופן הפעולה – "הקניין"
1. בקש מחבר שיתן בידך חפץ שלו – לזכות הרב תמיר קסטיאל (כגון: ממחטה, כובע וכדומה)
2. עליך להגביהו כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובתמורה אתה מעניק לו את ההרשאה למכור את החמץ שלך.
לאחר ה'הגבהה' (=ה'קניין') אתה יכול להחזיר לחבר את החפץ.
אם אין לך אפשרות לבצע את פעולת הקניין באופן האמור, ניתן להסתפק בהרשאה בכתב הניתנת באמצעות טופס זה ללא פעולת הקניין, ואולם, מהודר יותר לבצע את פעולת ה'קניין'.

הפרטים התקבלו והרב יבצע עבורכם את מכירת החמץ

מעוניינים לתרום עבור קמחא דפסחא?

תרומה מאובטחת כאן